Alapítva 1993-ban

Villamos biztonsági felülvizsgáló képesítő képzés
Villamos biztonsági felülvizsgáló

Képzés azonosító száma:

BP/0102/1751-1/2021.

Képzés engedély száma:

E/2020/000113

Ágazat:

Elektronika és elektrotechnika

Képzés típusa:

Hatósági képzés

Képző intézmény:

SZÉV Oktatási és Szolgáltató Kft.

Képzés célja, ismertetése:

A képesítő képzés célja, hogy a jogszabályok által előírt képzést elvégző szakember – korábbi szakmai tapasztalatára és kompetenciáira alapozva megszerezze a munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb feladatkörök betöltéséhez szükséges ismereteket.

Jelentkezési feltételek

Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság: Szükséges
Szakmai előképzettség:

A következő szakmai előképzettség valamelyike:

Villanyszerelő:

A helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszony- ban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

 • 625 számú Villanyszerelő,
 • 503 számú Villanyszerelő,
 • 505 számú Villanyszerelő leágazásai
  • 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
  • 505-2 Épületvillamossági szerelő,
  • 505-3 Vasútvillamossági szerelő,
  • 505-4 Villamoshálózat-szerelő,

506 számú Általános Villanyszerelő,  valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

 • 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
 • 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő,
 • 07 2 7445 02 3 1 13 Villamosgép- és készülékszerelő
 • 33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő
 • 33  5216 03 számú Villanyszerelő,

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

 • 34 522 04 Villanyszerelő

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról  4 0713 04 07 számú Villanyszerelő Technikus:

 • a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,
 • a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,
 • a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet,

továbbá

a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

 • Villamosenergia-ipari technikus, Épületvillamossági technikus,
 • Villamosgép és berendezési technikus,
 • Erősáramú gép és készülék gyártó technikus valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet, 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján
 • 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
 • 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
 • 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,
 • 07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, szakközépiskolai       végzettséget    igazoló             bizonyítvány a          következő       bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

 • 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 • 5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus Mérnök

Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: villamos művek, villamos gépek, villamos energetika, épületvillamosítás.

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök végzettséggel rendelkező személy a következő tantárgyakból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből:

Elosztó berendezések és védelmek, Energetikai villamos készülékek és berendezése, Épületenergetika, Épületinformatika, Kapcsolástechnika, Nagyfeszültségű technika és berendezések, Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése, Smart Grid laboratórium, Szigeteléstechnika, Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése, Szigetelési rendszerek laboratórium, Túláramvédelem, Védelmek és automatikák, Villamos berendezések és szigetelések, Villamos művek, Villamosenergia-átvitel,                           Villamos       energetika,      Villamosenergia-ellátás,        Villamos                           gépek            és alkalmazások, Villamos energia kisfeszültségű készülékei, Villamos kapcsolókészülékek, Villamos készülékek, Villámvédelem, Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása (ezen belül: Áramütés elleni védelem, Villamos berendezések, Villamos szigetelések és kisülések),

Szakmai gyakorlat:

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: a képesítés megszerzését követő 3 év erősáramú szakmai gyakorlat.

Egyéb belépési feltétel:

betöltött 21. életév Egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban a résztvevő vagy munkáltatója írásban nyilatkozik arról, hogy jogszabályban megfogalmazott, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges speciális alkalmassági igazolásokkal rendelkezik.

A képzés témakörei:

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Képzési bizonyítvány

Betölthető munkakör / végezhető tevékenység:

A villamos berendezéseket a használatba vételüket megelőzően, időszakosan, rendkívüli eseményt és átalakításukat követően felül kell vizsgálni a jogszabályban meghatározottak szerint. Fel kell tárni az esetlegesen előforduló hibákat, amelyeket ki kell javítani. Ehhez a munkaerő-piacnak társadalmi és gazdasági szempontból szüksége van villamos biztonsági felülvizsgáló végzettséggel rendelkező szakemberekre. Ezt a szakmailag összetett tevékenységet más szakmai szereplők nem tudják pótolni. Jogszabály: 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet előírásai

Képzés részletes követelményrendszere:

Indítás tervezett időpontja:

2024-09-07

Indítás státusza:

Jelentkezés

Képzés időtartama:

kb. 9 hét

Foglalkozások időbeosztása:

Szombatonként 8:00-tól

Induló képzés helyszíne:

3527 Miskolc Szekerész utca 5.

Képzés díja:

150 000 Ft (részletfizetés lehetséges)

Képesítő vizsga várható díja:

50 000 Ft

Tájékoztató adat!! A  vizsgát független akkreditált vizsgaközpontnál lehet tenni, a vizsgadíj pontos összegét a vizsgaközpont határozza meg.

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses
Munkáltató saját erőből
Munkáltató támogatásból

Miért válassz minket?

 • Mert jól ismerjük a felnőttkori tanulás sajátosságait, nehézségeit, segítjük tanulóinkat. 30 év felnőttképzési tapasztalat áll mögöttünk.
 • Mert az elméleti és gyakorlati oktatás is saját oktatótermeinkben tanműhelyeinkben történik. Nem kell külön gyakorlati helyet keresnie.
 • Mert a vizsgát is a képzés helyszínén bonyolítjuk le független vizsgaközpont szervezésében. A képzés során megszokott helyen vizsgázhat, nem kell a máshová utaznia.
 • Mert online támogatással segítjük az otthoni felkészülést.