Alapítva: 1993-ban

Email: szev@szev.hu, Tel.: +36 46 412-275

Savanyító

Képzés megnevezése:
Savanyító
Képzés OKJ száma
31 541 20
Képzési kör:
"A" körös (OKJ-s képzés)
Képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a különböző savanyított készítmények technológiai műveleteinek szakszerű, önálló gazdaságos végrehajtását a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.

Kinek ajánljuk a képzést:

A képzés célcsoportját szakmai képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek, közfoglalkoztatottak, halmozottan hátrányos helyzetűek alkotják, akiknek alapfokú iskolai végzettségre épülő programok nem elérhetőek, és a szakmai végzettséggel betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni, továbbá, akik megfelelnek a programba kapcsolódás feltételeinek.

Szükséges iskolai végzettség:

iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

Szükséges szakmai végzettség, előképzettség:

nincs

Képzésben való résztvétel egyéb feltétele:

egészségügyi alkalmasság

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:
  • alapanyagokat (zöldség, gyümölcs) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni,
  • különböző tartósítási módokkal savanyítani
  • gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni,
  • technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani,
  • üzem víz- és energia-gazdálkodását megszervezni,
  • melléktermékeket, hulladékokat kezelni,
  • munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni,
  • vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni

 

Modulok, témakörök:
11623-16 Savanyúságok készítése
10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
Képzést lezáró értékelés/vizsga:

modulzáró vizsgák, komplex szakmai vizsga

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Savanyító rész-szakképesítést igazoló bizonyítvány.

Szakmai és vizsgakövetelmények: