Alapítva: 1993-ban

Email: szev@szev.hu, Tel.: +36 46 412-275

Mezőgazdasági munkás

Képzés megnevezése:
Mezőgazdasági munkás
Képzés OKJ száma
21 621 02
Képzési kör:
"A" körös (OKJ-s képzés)
Képzés célja:

A képzési program célja, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák a képzés során megszerezhető kompetenciákat, azokat a munkájuk során alkalmazni tudják a piaci igények kielégítésével.

Kinek ajánljuk a képzést:

Pályakezdők, munkanélküliek, szakképesítéssel nem rendelkezők, alacsony iskolai végzettségűek, közfoglalkoztatottak, meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánók, valamint minden olyan természetes személy, aki megfelel a programba való bekapcsolódás feltételeinek és a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni.

Szükséges iskolai végzettség:

befejezett iskolai végzettséget nem igényel

Szükséges szakmai végzettség, előképzettség:

nincs

Képzésben való résztvétel egyéb feltétele:

egészségügyi alkalmasság

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:
  • Állatok megközelítése, viselkedésének értelmezése
  • A növénytermesztés komplexitásának átlátása
  • Takarmányozástan (takarmányozási módok)
  • Szarvasmarha, ló, sertés, juh/kecske, baromfi tenyésztése
  • Termőföld használathoz, gazdálkodáshoz kapcsolódó jogszabályok
  • A talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai
  • Növényvédelem
  • Gabonafélék (búza, árpa, rozs, zab, kukorica) ökológiai igényei és termesztése
  • Hüvelyesek (szója, takarmányborsó) ökológiai igényei és termesztése
  • Ipari növények (napraforgó, repce) ökoló
Modulok, témakörök:
10997-16 Állattartás
10998-16 Növénytermesztés
10999-16 Kertészeti alapok
11000-16 Mezőgazdasági géptan
Képzést lezáró értékelés/vizsga:

modulzáró vizsgák, komplex szakmai vizsga

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Mezőgazdasági munkás rész-szakképesítést igazoló bizonyítvány.

Szakmai és vizsgakövetelmények: