fbpx

Induló képzés adatai és jelentkezés

Csőhálózat-szerelő

Képzési engedély száma:

E/2020/000113

Képzés típusa:

Részszakma

Szakterület:

Épületgépészet

Képzés azonosító száma:

4 0732 07 04

Célcsoport:

Alapfokú iskolai végzettségű, szakképesítéssel nem rendelkező, vagy meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánó személyek, akik megfelelnek a képzésbe történő belépés feltételeinek.

Képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik a képzés sikeres elvégzése után képesek lesznek önállóan kivitelezni az ivóvíz- és csatorna vezetékhálózatot, szakmai irányítás mellett elvégezni a fűtési-, hűtési vagy gáz vezetékhálózat munkáit. Be tudják kötni a vízfogyasztó- és szennyvíz kibocsátó szerelvényeket.

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

nem szükséges

Szükséges szakmai gyakorlat:

nem szükséges

Tananyagegységek:

  1. Hegesztési alapismeretek tantárgy összes témaköre
  2. Épületgépészeti alapozás II. tantárgy összes témaköre
  3. Duguláselhárítás témakör

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

Képzés közbeni feladatok teljesítése, valamint az oktató(k) által legalább megfelelt szintű minősítése.

Képzést záró gyakorlati feladat:

A vizsgázó a képző intézmény által biztosított műszaki rajz alapján, a szükséges rögzítések kialakításával megépít három különböző csőanyaggal és kötéstechnikával, különböző idomokat és szerelvényeket tartalmazó vezetékszakaszt.

Tanúsítvány annak adható, aki a képzést záró gyakorlati feladat értékelésén a maximális pontszám legalább 40%-át elérte.

A kiadott tanúsítvány birtokában a résztvevő egy kiválasztott független vizsgaközpontban részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgára jelentkezhet.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Szakképzettséget igazoló bizonyítvány

Betölthető munkakör / végezhető tevékenység:

Épületgépészeten belül Vezeték- és csőhálózat-szerelő munkavégzés.

 

Joszabály:

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A. B. C. D. E.
1. Tevékenység Választható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés önálló tevékenység esetén Nem önálló tevékenység a B., D. vagy E. oszlopban szereplő követelmény nélkül végezhető Korábbi jogszabályban előírt szakma, szakképesítés, egyéb képesítés Szakma (részszakma), szakképesítés, egyéb képesítés helyett
a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés elfogadhatósága
55. Központifűtés- és csőhálózat-szerelés (ide nem értve a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti gázszerelési tevékenységet) Központifűtés- és gázhálózat-rendszer-szerelő
(Égéstermék elvezető szerelő)
végezhető Csőhálózat-szerelő elfogadható
99. Vízvezeték- és vízkészülék-szerelés Víz- és csatornarendszer-szerelő
(Csőhálózat-szerelő)
végezhető Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő elfogadható

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. június 18.

Tervezett időbeosztás:

csütörtök 16:00-tól és szombat 8:00-tól

Tervezett időtartam:

5 hónap

Képzés helyszíne:

3527 Miskolc, Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Elindult, becsatlakozás lehetséges

Képzés díja:

220 000 Ft

Vizsgadíj:

60 000 Ft

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből, Munkáltató támogatásból,

Jelentkezem erre a képzésre

20% off

sale