fbpx

Induló képzés adatai és jelentkezés

Gipszkartonszerelő

Képzési engedély száma:

E/2020/000113

Képzés típusa:

Részszakma

Szakterület:

Építőipar

Képzés azonosító száma:

4 0732 06 11

Célcsoport:

Szakképzettséggel nem rendelkező, vagy meglévő szakképzettség mellett új szakmát elsajátítani kívánó személyek, akik megfelelnek a képzésbe való belépés feltételeinek és ebben a munkakörben szeretnének elhelyezkedni.

Képzés célja:

A képzésben résztvevő megismerje a szerelt válaszfalak, előtétfalak, függesztett és függesztés nélküli átmennyezetek, fa és fémvázas tetőtérbeépítés kivitelezési technológiáit és az alkalmazandó anyagokat. Biztonsággal tudja kezelni a szakma speciális eszközeit, kéziszerszámait, kisgépeit. Tudjon szerelt szerkezeti rendszereket javítani, szakszerűen bontani, hulladékot kezelni.

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

nem szükséges

Szükséges szakmai gyakorlat:

nem szükséges

Tananyagegységek:

1. Szerkezet alapelemei (Szerelt válaszfal készítés)

2. Szerkezet alapelemei (Szerelt álmennyezet készítés)

3. Szerkezet alapelemei (Tetőtérbeépítés készítése)

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

Képzés közbeni feladatok teljesítése, valamint az oktató(k) által megfelelt szintű minősítése.

A képzés sikeres teljesítését követően a résztvevők képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

A képesítő vizsgát független akkreditált vizsgaközpont szervezi. Sikeres vizsga esetén államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány szerezhető.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Tanúsítvány annak adható, aki a képzést záró gyakorlati feladat értékelésén a maximális pontszám legalább 50%-át elérte.

A szakmai vizsga részletes leírását a 4 0732 06 11 Szárazépítő szakmához kapcsolódó részszakma Képzési és Kimeneti követelmény 10.6. pontjai tartalmazza.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Szakképzettséget igazoló bizonyítvány

Betölthető munkakör / végezhető tevékenység:

Építőiparban Gipszkartonszerelő, Gipszkarton és álmennyezet szerelő munkakörökkel kapcsolatos feladatok végzése.

Jogszabály:

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

1. Tevékenység Választható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés önálló tevékenység esetén Nem önálló tevékenység a B., D. vagy E. oszlopban szereplő követelmény nélkül végezhető Korábbi jogszabályban előírt szakma, szakképesítés, egyéb képesítés Szakma (részszakma), szakképesítés, egyéb képesítés helyett
a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés elfogadhatósága
83. Szerelt válaszfalak, előtétfalak, aknafalak, függesztett és függesztés nélküli álmennyezetek, fa- és fémvázas tetőtér-beépítés és szerelt aljzatok, bontható és nem bontható álpadlók, valamint a fa és fém tartószerkezetek és gépészeti vezetékek (kábel- és légcsatornák) tűzvédelmi burkolatai kivitelezési technológiáinak alkalmazása, a felhasználandó anyagok kiválasztása Szárazépítő
(Gipszkartonszerelő)
végezhető nem elfogadható

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. május 28.

Tervezett időbeosztás:

péntek 15:00-tól és szombat 8:00-tól

Tervezett időtartam:

6 hónap

Képzés helyszíne:

3527 Miskolc, Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Elindult, becsatlakozás lehetséges

Képzés díja:

240 000 Ft

Vizsgadíj:

60 000 Ft

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből, Munkáltató támogatásból,

Jelentkezem erre a képzésre

20% off

sale