fbpx

Induló képzés adatai és jelentkezés

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Képzési engedély száma:

E/2020/000113

Képzés típusa:

Szakképesítés

Szakterület:

Gépészet

Képzés azonosító száma:

07153012

Célcsoport:

Szakképesítéssel nem rendelkező, vagy meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánó személyek, akik megfelelnek a képzésbe való belépés feltételeinek.

Képzés célja:

A képzésben résztvevők készségszinten sajátítsák el a fogyó elektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztés technikáját, és a műszaki dokumentáció alapján önállóan tudjanak a hegesztési feladatot végezni. Képesek legyenek alkalmazni a munkájukat segítő legmodernebb technológiákat, megismerjék a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés jellemzőit és összefüggéseit, a hegesztéshez használt eszközök működését.

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

nem szükséges

Szükséges szakmai gyakorlat:

nem szükséges

Tananyagegységek:

1. Gépészeti alapismeretek

2. Hegesztési alapismeretek

3. A fogyó elektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztés

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

Képzés közbeni feladatok teljesítése, valamint az oktató(k) által  megfelelt szintű minősítése.

A képzés sikeres teljesítését követően a résztvevők képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

A képesítő vizsgát független akkreditált vizsgaközpont szervezi. Sikeres vizsga esetén államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány szerezhető.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Tanúsítvány annak adható, aki a képzést záró gyakorlati feladat értékelésén a maximális pontszám legalább 50%-át elérte.

A képesítő vizsga követelményeit a 07153012 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 10. pontja tartalmazza.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Szakképzettséget igazoló bizonyítvány

Betölthető munkakör / végezhető tevékenység:

Fémhegesztő munkák elvégzése meghatározott eljárással.

Joszabály:

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A. B. C. D. E.
1. Tevékenység Választható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés önálló tevékenység esetén Nem önálló tevékenység a B., D. vagy E. oszlopban szereplő követelmény nélkül végezhető Korábbi jogszabályban előírt szakma, szakképesítés, egyéb képesítés Szakma (részszakma), szakképesítés, egyéb képesítés helyett
a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés elfogadhatósága
28. Fémhegesztő munkák végzése meghatározott eljárással Hegesztő
(a tervező által előírt vagy az alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi szabványban meghatározott hegesztői tanúsítvány, bizonyítvány vagy képesítés hiányában)
nem végezhető
Bevontelektródás kézi ívhegesztő
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Gázhegesztő
Hegesztő
elfogadható

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. május 14.

Tervezett időbeosztás:

péntek délután 15:00 és szombat 8:00-tól

Tervezett időtartam:

5 hónap

Képzés helyszíne:

3527 Miskolc, Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Elindult, becsatlakozás lehetséges

Képzés díja:

200 000 Ft

Vizsgadíj:

60 000

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből, Munkáltató támogatásból,

Jelentkezem erre a képzésre

20% off

sale