fbpx

Induló képzés adatai és jelentkezés

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

Képzési engedély száma:

E/2020/000113

Képzés típusa:

Szakképesítés

Szakterület:

Gépészet

Képzés azonosító száma:

07153013

Célcsoport:

Pályakezdők, munkanélküliek, szakképesítéssel nem rendelkezők, alacsony iskolai végzettségűek, közfoglalkoztatottak, meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánók, valamint minden olyan természetes személy, aki megfelel a programba való bekapcsolódás feltételeinek és a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni.

Képzés célja:

A képzésben részt vevők készségszinten sajátítsák el a volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztés (TIG) technikáját, és a műszaki dokumentáció alapján önállóan el tudják végezni a hegesztési feladatot. Képesek legyenek alkalmazni a munkájukat segítő legmodernebb technológiákat. Megismerjék a volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztés jellemzőit és összefüggéseit, és megértsék a hegesztéshez használt eszközök működését.

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

nem szükséges

Szükséges szakmai gyakorlat:

nem szükséges

Tananyagegységek:

Témakör megnevezése Témakör óraszáma Elméleti órák száma Gyakorlati órák száma
1 Gépészeti alapismeretek 54 36 18
2. Hegesztési alapismeretek 54 36 18
3. Volfrámelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztés 252 36 216
Összesen: 360 108 252

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

A képesítővizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztői feladatok
A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:
1. Szakmai teszt: legalább 20 db feleletválasztásos tesztkérdés
a) a volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés alapanyagai, segédanyagai és hozaganyagai, azok jelölési rendszere (4 kérdés),
b) a volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés előkészítése, a hegesztés rajzi jelölése (4 kérdés),
c) a volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés berendezései (4 kérdés),
d) a volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés technológiája (4 kérdés) és
e) a hegesztés biztonsága, HBSZ (4 kérdés)
témakörben, legalább négy válaszlehetőséggel.
10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítővizsgán belül: 20%
10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
90 – 100 % jeles (5)
80 – 89 % jó (4)
70 – 79 % közepes (3)
60 – 69 % elégséges (2)
0 – 59 % elégtelen (1)
A feladatlapon javítás nem fogadható el.
10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.
10.3 Projektfeladat
10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Hegesztett kötések készítése volfrámelekt-ródás védőgázas ívhegesztési eljárásokkal
10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
 alapanyag: kis széntartalmú, ötvözetlen szénacél
 hozaganyag: kis széntartalmú, ötvözetlen szénacél
 a meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál 250, sarokvarratnál 150 mm
a. Sarokvarrat hegesztése PB-pozícióban
 s = 1–3 mm
b. Tompavarrat, lemez PC-pozícióban
 s = 1–4 mm
7/8
c. Tompavarrat, cső H-L045 pozícióban
 s = 1–5 mm, D>50 mm
10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítővizsgán belül: 80%
10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Tompavarratnál:
– ráolvadt fröcskölés, varraton kívüli gyújtásnyom nem megengedett,
– repedés nem megengedett,
– a pikkelyezettség egyenletes legyen,
– domborulathiány nem megengedett,
– varratdudor magassága h  1 mm + 0,15 × b (a korona szélességi mérete mm-ben)
– a végkráter egyenletesen feltöltött legyen,
– szélkiolvadás éles bemetszés nélkül megengedett, mélysége h  0,2 × s (vizsgadarab falvastagsága), de max. 1,0 mm
– éleltolódás h  0,1 × s
– átolvadt gyök, gyökátfolyás h  1 mm + 0,6 × b (a korona szélességi mérete mm-ben)
– helyi túlzott gyökátfolyás gyökvarrat-szélességnyi hosszon 100 mm-ként egy helyen megengedett,
– homorú varratgyök max. 0,5 mm mélységig megengedett, lágy átmenettel
– átolvadási hiány a meghegesztett varrathosszon nem megengedett
Sarokvarratnál:
– sarokkvarrat „a” mérete
– ha s 1-3 mm  0,5 s  a  s
– túlzott varratdudor h  1 mm + 0,15 × b, de max. 4 mm
– előírttól eltérő vastagságú sarokvarrat h  1 mm + 0,15 × a, de max. 4 mm
– szimmetriától való eltérés h  1,5 mm + 0,15 × a
– illesztési hiba h  0,5 mm + 0,1 × a, max. 2 mm
– szélkiolvadás mélysége: h  1,0 mm
Az értékelést az MSZ EN ISO 5817:2014 D szinteknek megfelelően kell elvégezni va-lamennyi alkatrész esetén.
90 – 100 % jeles (5)
80 – 89 % jó (4)
70 – 79 % közepes (3)
60 – 69 % elégséges (2)
0 – 59 % elégtelen (1)
8/8
10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Szakképzettséget igazoló bizonyítvány

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. augusztus 27.

Tervezett időbeosztás:

péntek délután 15:00-tól és szombat délelőtt 8:00-tól

Tervezett időtartam:

5 hónap

Képzés helyszíne:

3527 Miskolc Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Biztosan indul

Képzés díja:

200 000 Ft

Vizsgadíj:

60 000 Ft

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből, Munkáltató támogatásból,

Jelentkezem erre a képzésre

20% off

sale