fbpx

Induló képzés adatai és jelentkezés

Villamos biztonsági felülvizsgáló

Képzési engedély száma:

E/2020/000113

Képzés típusa:

Hatósági képzés

Szakterület:

Elektronika és elektrotechnika

Képzés azonosító száma:

BP/0102/1751-1/2021.

Célcsoport:

Az épületek, építmények, egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának felülvizsgálatát végző szakemberek, akik számára jogszabály írja elő a képesítő képzésen való részvételt, valamint a képesítő bizonyítvány megszerzését.

Képzés célja:

A képesítő képzés célja, hogy a jogszabályok által előírt képzést elvégző szakember – korábbi szakmai tapasztalatára és kompetenciáira alapozva megszerezze a munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb feladatkörök betöltéséhez szükséges ismereteket.

 

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

A következő szakmai előképzettség valamelyike:

Villanyszerelő:

A helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszony- ban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

625 számú Villanyszerelő,

503 számú Villanyszerelő,

505 számú Villanyszerelő leágazásai

505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,

505-2 Épületvillamossági szerelő,

505-3 Vasútvillamossági szerelő,

505-4 Villamoshálózat-szerelő,

506 számú Általános Villanyszerelő,  valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,

33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő,

07 2 7445 02 3 1 13 Villamosgép- és készülékszerelő

33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő

  • 5216 03 számú Villanyszerelő,

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

34 522 04 Villanyszerelő

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról  4 0713 04 07 számú Villanyszerelő Technikus:

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá

a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

Villamosenergia-ipari technikus, Épületvillamossági technikus,

Villamosgép és berendezési technikus,

Erősáramú gép és készülék gyártó technikus valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet, 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,

52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,

52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,

07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, szakközépiskolai végzettséget    igazoló            bizonyítvány a          következő             bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus

Mérnök

Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: villamos művek, villamos gépek, villamos energetika, épületvillamosítás.

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök végzettséggel rendelkező személy a következő tantárgyakból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből:

Elosztó berendezések és védelmek, Energetikai villamos készülékek és berendezése, Épületenergetika, Épületinformatika, Kapcsolástechnika, Nagyfeszültségű technika és berendezések, Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése, Smart Grid laboratórium, Szigeteléstechnika, Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése, Szigetelési rendszerek laboratórium, Túláramvédelem, Védelmek és automatikák, Villamos berendezések és szigetelések, Villamos művek, Villamosenergia-átvitel, Villamos         energetika,             Villamosenergia-ellátás,        Villamos         gépek és alkalmazások, Villamos energia kisfeszültségű készülékei, Villamos kapcsolókészülékek, Villamos készülékek, Villámvédelem, Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása (ezen belül: Áramütés elleni védelem, Villamos berendezések, Villamos szigetelések és kisülések).

Szükséges szakmai gyakorlat:

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: a képesítés megszerzését követő 3 év erősáramú szakmai gyakorlat.

Tananyagegységek:

1. Áramütés elleni védelem ellenőrzése

2. Erősáramú berendezések felülvizsgálata

 

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

A tanórákon való részvétel kötelező, a teljes óraszám 20 %-ánál magasabb arányú hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.

A képesítő képzésen résztvevők részvételét, a képesítő képzés elvégzését a képesítő képzés szervezője a képviselőjének (pl. az oktató) jelenlétében a résztvevők által aláírt jelenléti ívvel igazolja a Hatóság számára.

A képesítő képzést követő vizsga megtartását az országos illetékességgel eljáró Hatóság által kijelölt vizsgaszervező szervezetek végezhetik. A képzésszervezők a képesítő képzést lezáró vizsga megtartását a Hatóság által kijelölt vizsgaszervezőktől kérhetik.

A képesítő képzést követő vizsga megtartását az országos illetékességgel eljáró Hatóság által kijelölt vizsgaszervező szervezetek végezhetik. A képzésszervezők a képesítő képzést lezáró vizsga megtartását a Hatóság által kijelölt vizsgaszervezőktől kérhetik.

A képzés szervezője dönt a képzésre való felvétel és a vizsgára bocsáthatóság feltételiről.

A vizsgára legkorábban a képzés befejezését követően kerülhet sor. A képzés elvégzését, valamint az eredményes vizsgát követően szerezhető meg a képzési bizonyítvány, amelyet a képzést záró vizsga szervezője állít ki.

 

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Képzési bizonyítvány

Betölthető munkakör / végezhető tevékenység:

A villamos berendezéseket a használatba vételüket megelőzően, időszakosan, rendkívüli eseményt és átalakításukat követően felül kell vizsgálni a jogszabályban meghatározottak szerint. Fel kell tárni az esetlegesen előforduló hibákat, amelyeket ki kell javítani. Ehhez a munkaerő-piacnak társadalmi és gazdasági szempontból szüksége van villamos biztonsági felülvizsgáló végzettséggel rendelkező szakemberekre. Ezt a szakmailag összetett tevékenységet más szakmai szereplők nem tudják pótolni.

Jogszabály:

365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet előírásai

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. szeptember 05.

Tervezett időbeosztás:

hétfő és csütörtök 15:00-tól 5-5 tanóra

Tervezett időtartam:

kb. 9 hét

Képzés helyszíne:

3527 Miskolc Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Jelentkezés

Képzés díja:

150 000 Ft

Vizsgadíj:

40 000 Ftt

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből, Munkáltató támogatásból, Résztvevő képzési hitelből,

Jelentkezem erre a képzésre

20% off

sale