fbpx

Induló képzés adatai és jelentkezés

Villamos biztonsági felülvizsgáló

Képzési engedély száma:

E/2020/000113

Képzés típusa:

Hatósági képzés

Szakterület:

Elektronika és elektrotechnika

Képzés azonosító száma:

BP/0102/1751-1/2021.

Célcsoport:

Az épületek, építmények, egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának felülvizsgálatát végző szakemberek, akik számára jogszabály írja elő a képesítő képzésen való részvételt, valamint a képesítő bizonyítvány megszerzését.

Képzés célja:

A képesítő képzés célja, hogy a jogszabályok által előírt képzést elvégző szakember – korábbi szakmai tapasztalatára és kompetenciáira alapozva megszerezze a munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb feladatkörök betöltéséhez szükséges ismereteket.

 

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

A következő szakmai előképzettség valamelyike:

Villanyszerelő:

A helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszony- ban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

625 számú Villanyszerelő,

503 számú Villanyszerelő,

505 számú Villanyszerelő leágazásai

505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,

505-2 Épületvillamossági szerelő,

505-3 Vasútvillamossági szerelő,

505-4 Villamoshálózat-szerelő,

506 számú Általános Villanyszerelő,  valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,

33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő,

07 2 7445 02 3 1 13 Villamosgép- és készülékszerelő

33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő

  • 5216 03 számú Villanyszerelő,

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

34 522 04 Villanyszerelő

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról  4 0713 04 07 számú Villanyszerelő Technikus:

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá

a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

Villamosenergia-ipari technikus, Épületvillamossági technikus,

Villamosgép és berendezési technikus,

Erősáramú gép és készülék gyártó technikus valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet, 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,

52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,

52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,

07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, szakközépiskolai végzettséget    igazoló            bizonyítvány a          következő             bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus

Mérnök

Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: villamos művek, villamos gépek, villamos energetika, épületvillamosítás.

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök végzettséggel rendelkező személy a következő tantárgyakból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből:

Elosztó berendezések és védelmek, Energetikai villamos készülékek és berendezése, Épületenergetika, Épületinformatika, Kapcsolástechnika, Nagyfeszültségű technika és berendezések, Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése, Smart Grid laboratórium, Szigeteléstechnika, Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése, Szigetelési rendszerek laboratórium, Túláramvédelem, Védelmek és automatikák, Villamos berendezések és szigetelések, Villamos művek, Villamosenergia-átvitel, Villamos         energetika,             Villamosenergia-ellátás,        Villamos         gépek és alkalmazások, Villamos energia kisfeszültségű készülékei, Villamos kapcsolókészülékek, Villamos készülékek, Villámvédelem, Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása (ezen belül: Áramütés elleni védelem, Villamos berendezések, Villamos szigetelések és kisülések).

Szükséges szakmai gyakorlat:

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: a képesítés megszerzését követő 3 év erősáramú szakmai gyakorlat.

Tananyagegységek:

1. Áramütés elleni védelem ellenőrzése

2. Erősáramú berendezések felülvizsgálata

 

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

A tanórákon való részvétel kötelező, a teljes óraszám 20 %-ánál magasabb arányú hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.

A képesítő képzésen résztvevők részvételét, a képesítő képzés elvégzését a képesítő képzés szervezője a képviselőjének (pl. az oktató) jelenlétében a résztvevők által aláírt jelenléti ívvel igazolja a Hatóság számára.

A képesítő képzést követő vizsga megtartását az országos illetékességgel eljáró Hatóság által kijelölt vizsgaszervező szervezetek végezhetik. A képzésszervezők a képesítő képzést lezáró vizsga megtartását a Hatóság által kijelölt vizsgaszervezőktől kérhetik.

A képesítő képzést követő vizsga megtartását az országos illetékességgel eljáró Hatóság által kijelölt vizsgaszervező szervezetek végezhetik. A képzésszervezők a képesítő képzést lezáró vizsga megtartását a Hatóság által kijelölt vizsgaszervezőktől kérhetik.

A képzés szervezője dönt a képzésre való felvétel és a vizsgára bocsáthatóság feltételiről.

A vizsgára legkorábban a képzés befejezését követően kerülhet sor. A képzés elvégzését, valamint az eredményes vizsgát követően szerezhető meg a képzési bizonyítvány, amelyet a képzést záró vizsga szervezője állít ki.

 

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Képzési bizonyítvány

Betölthető munkakör / végezhető tevékenység:

A villamos berendezéseket a használatba vételüket megelőzően, időszakosan, rendkívüli eseményt és átalakításukat követően felül kell vizsgálni a jogszabályban meghatározottak szerint. Fel kell tárni az esetlegesen előforduló hibákat, amelyeket ki kell javítani. Ehhez a munkaerő-piacnak társadalmi és gazdasági szempontból szüksége van villamos biztonsági felülvizsgáló végzettséggel rendelkező szakemberekre. Ezt a szakmailag összetett tevékenységet más szakmai szereplők nem tudják pótolni.

Jogszabály:

365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet előírásai

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. szeptember 05.

Tervezett időbeosztás:

hétfő és csütörtök 15:00-tól 5-5 tanóra

Tervezett időtartam:

kb. 9 hét

Képzés helyszíne:

3527 Miskolc Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Jelentkezés

Képzés díja:

150 000 Ft

Vizsgadíj:

40 000 Ftt

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből, Munkáltató támogatásból, Résztvevő képzési hitelből,

Jelentkezem erre a képzésre

Csőhálózat-szerelő

Képzési engedély száma:

E/2020/000113

Képzés típusa:

Részszakma

Szakterület:

Épületgépészet

Képzés azonosító száma:

4 0732 07 04

Célcsoport:

Alapfokú iskolai végzettségű, szakképesítéssel nem rendelkező, vagy meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánó személyek, akik megfelelnek a képzésbe történő belépés feltételeinek.

Képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik a képzés sikeres elvégzése után képesek lesznek önállóan kivitelezni az ivóvíz- és csatorna vezetékhálózatot, szakmai irányítás mellett elvégezni a fűtési-, hűtési vagy gáz vezetékhálózat munkáit. Be tudják kötni a vízfogyasztó- és szennyvíz kibocsátó szerelvényeket.

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

nem szükséges

Szükséges szakmai gyakorlat:

nem szükséges

Tananyagegységek:

  1. Hegesztési alapismeretek tantárgy összes témaköre
  2. Épületgépészeti alapozás II. tantárgy összes témaköre
  3. Duguláselhárítás témakör

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

Képzés közbeni feladatok teljesítése, valamint az oktató(k) által legalább megfelelt szintű minősítése.

Képzést záró gyakorlati feladat:

A vizsgázó a képző intézmény által biztosított műszaki rajz alapján, a szükséges rögzítések kialakításával megépít három különböző csőanyaggal és kötéstechnikával, különböző idomokat és szerelvényeket tartalmazó vezetékszakaszt.

Tanúsítvány annak adható, aki a képzést záró gyakorlati feladat értékelésén a maximális pontszám legalább 40%-át elérte.

A kiadott tanúsítvány birtokában a résztvevő egy kiválasztott független vizsgaközpontban részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgára jelentkezhet.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Szakképzettséget igazoló bizonyítvány

Betölthető munkakör / végezhető tevékenység:

Épületgépészeten belül Vezeték- és csőhálózat-szerelő munkavégzés.

 

Joszabály:

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A. B. C. D. E.
1. Tevékenység Választható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés önálló tevékenység esetén Nem önálló tevékenység a B., D. vagy E. oszlopban szereplő követelmény nélkül végezhető Korábbi jogszabályban előírt szakma, szakképesítés, egyéb képesítés Szakma (részszakma), szakképesítés, egyéb képesítés helyett
a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés elfogadhatósága
55. Központifűtés- és csőhálózat-szerelés (ide nem értve a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti gázszerelési tevékenységet) Központifűtés- és gázhálózat-rendszer-szerelő
(Égéstermék elvezető szerelő)
végezhető Csőhálózat-szerelő elfogadható
99. Vízvezeték- és vízkészülék-szerelés Víz- és csatornarendszer-szerelő
(Csőhálózat-szerelő)
végezhető Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő elfogadható

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. június 18.

Tervezett időbeosztás:

csütörtök 16:00-tól és szombat 8:00-tól

Tervezett időtartam:

5 hónap

Képzés helyszíne:

3527 Miskolc, Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Elindult, becsatlakozás lehetséges

Képzés díja:

220 000 Ft

Vizsgadíj:

60 000 Ft

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből, Munkáltató támogatásból,

Jelentkezem erre a képzésre

Virágkötő és virágkereskedő

Képzési engedély száma:

E/2020/000113

Képzés típusa:

Szakképesítés

Szakterület:

Kereskedelem

Képzés azonosító száma:

02144016

Célcsoport:

Szakképesítéssel nem rendelkező, vagy meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánó személyek, akik megfelelnek a képzésbe való belépés feltételeinek.

Képzés célja:

Olyan gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek lesznek dísznövényekből, vágott és cserepes virágokból, szárazvirágból virágdíszeket készíteni és értékesíteni, valamint elsajátítják a virágdíszek készítéséhez szükséges technikákat.

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

nem szükséges

Szükséges szakmai gyakorlat:

nem szükséges

Tananyagegységek:

Növényismeret

Virágkötészet

Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

Az egyes tananyagegységek zárófeladatainak teljesítése, valamint az oktató(k) által  megfelelt szintű minősítése.

A képzés sikeres teljesítését követően a résztvevők képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

A képesítő vizsgát független akkreditált vizsgaközpont szervezi. Sikeres vizsga esetén államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány szerezhető.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Tanúsítvány annak adható, aki a képzést záró gyakorlati feladat értékelésén a maximális pontszám legalább 50%-át elérte.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Szakképzettséget igazoló bizonyítvány

Betölthető munkakör / végezhető tevékenység:

Virágdíszek készítése és értékesítése. Önálló üzleti tevékenység, vállalkozás működtetése.

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. szeptember 04.

Tervezett időbeosztás:

csütörtökön délután 16:00-tól és vasárnap 8:00-tól

Tervezett időtartam:

8 hónap

Képzés helyszíne:

3527 Miskolc, Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Jelentkezés

Képzés díja:

290 000 Ft

Vizsgadíj:

60 000 Ft

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből, Munkáltató támogatásból,

Jelentkezem erre a képzésre

Szobafestő

Képzési engedély száma:

E/2020/000113

Képzés típusa:

Részszakma

Szakterület:

Építőipar

Képzés azonosító száma:

4 0732 06 05

Célcsoport:

Legalább alapfokú iskolai végzettségű, szakképzettséggel nem rendelkező, vagy meglévő szakképesítés mellett egy új szakmát elsajátítani akaró személyek, akik megfelelnek a képzésbe való belépés feltételeinek, valamint az építőiparban szobafestő szakemberként szeretnének tevékenykedni.

Képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a hagyományos és modern technikákat. Képes legyen különféle anyagú és tulajdonságú felületeken bevonatrendszert kialakítani, illetve felújítani, tevékenységét a kézi és a gépi festési technológiák alkalmazásával végezni.

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

nem szükséges

Szükséges szakmai gyakorlat:

nem szükséges

Tananyagegységek:

1. Festési technológiák, anyagok szakmai ismerete

2. Festési munkálatok anyag és gyártásismerete

3. Díszítőmunkák, szakrajz, színelmélet

4. Szakmai számítás

5. Vonatkozó munka-, baleset- és környezetvédelem

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

Képzés közbeni feladatok teljesítése, valamint az oktató(k) által  megfelelt szintű minősítése.

A képzés sikeres teljesítését követően a résztvevők képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

A képesítő vizsgát független akkreditált vizsgaközpont szervezi. Sikeres vizsga esetén államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány szerezhető.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése, (ágazati alapvizsga.)

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Tanúsítvány annak adható, aki a képzést záró gyakorlati feladat értékelésén a maximális pontszám legalább 50%-át elérte.

A szakmai vizsga részletes leírását a 4 0732 06 05 azonosító számú Festő, mázoló, tapétázó Képzési és Kimeneti követelmény Szobafestő részszakképesítésre vonatkozó 10. pontjai tartalmazzák.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Szakképzettséget igazoló bizonyítvány

Betölthető munkakör / végezhető tevékenység:

Betölthető munkakörök:

– Építőipari festő

– Épületfestő

– Szobafestő

Jogszabály

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A. B. C. D. E.
1. Tevékenység Választható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés önálló tevékenység esetén Nem önálló tevékenység a B., D. vagy E. oszlopban szereplő követelmény nélkül végezhető Korábbi jogszabályban előírt szakma, szakképesítés, egyéb képesítés Szakma (részszakma), szakképesítés, egyéb képesítés helyett
a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés elfogadhatósága
13 Épületek beltéri, kültéri, oldalfal-, mennyezet- és padlófelületei hideg- és melegburkolatának, térburkolatának, valamint az épület díszítő burkolatainak elkészítése, javítása, felújítása és bontása műszaki tervek alapján. Homlokzat-, lábazat-, lépcső- és térburkolatok elkészítése, javítása, felújítása és bontása Burkoló végezhető Épületburkoló
Burkoló
elfogadható

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. szeptember 10.

Tervezett időbeosztás:

szombaton délelőtt 8:00-tól

Tervezett időtartam:

8 hónap

Képzés helyszíne:

Miskolc, Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Jelentkezés

Képzés díja:

220 000 Ft

Vizsgadíj:

60 000 Ft

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből, Munkáltató támogatásból,

Jelentkezem erre a képzésre

Gipszkartonszerelő

Képzési engedély száma:

E/2020/000113

Képzés típusa:

Részszakma

Szakterület:

Építőipar

Képzés azonosító száma:

4 0732 06 11

Célcsoport:

Szakképzettséggel nem rendelkező, vagy meglévő szakképzettség mellett új szakmát elsajátítani kívánó személyek, akik megfelelnek a képzésbe való belépés feltételeinek és ebben a munkakörben szeretnének elhelyezkedni.

Képzés célja:

A képzésben résztvevő megismerje a szerelt válaszfalak, előtétfalak, függesztett és függesztés nélküli átmennyezetek, fa és fémvázas tetőtérbeépítés kivitelezési technológiáit és az alkalmazandó anyagokat. Biztonsággal tudja kezelni a szakma speciális eszközeit, kéziszerszámait, kisgépeit. Tudjon szerelt szerkezeti rendszereket javítani, szakszerűen bontani, hulladékot kezelni.

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

nem szükséges

Szükséges szakmai gyakorlat:

nem szükséges

Tananyagegységek:

1. Szerkezet alapelemei (Szerelt válaszfal készítés)

2. Szerkezet alapelemei (Szerelt álmennyezet készítés)

3. Szerkezet alapelemei (Tetőtérbeépítés készítése)

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

Képzés közbeni feladatok teljesítése, valamint az oktató(k) által megfelelt szintű minősítése.

A képzés sikeres teljesítését követően a résztvevők képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

A képesítő vizsgát független akkreditált vizsgaközpont szervezi. Sikeres vizsga esetén államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány szerezhető.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Tanúsítvány annak adható, aki a képzést záró gyakorlati feladat értékelésén a maximális pontszám legalább 50%-át elérte.

A szakmai vizsga részletes leírását a 4 0732 06 11 Szárazépítő szakmához kapcsolódó részszakma Képzési és Kimeneti követelmény 10.6. pontjai tartalmazza.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Szakképzettséget igazoló bizonyítvány

Betölthető munkakör / végezhető tevékenység:

Építőiparban Gipszkartonszerelő, Gipszkarton és álmennyezet szerelő munkakörökkel kapcsolatos feladatok végzése.

Jogszabály:

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

1. Tevékenység Választható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés önálló tevékenység esetén Nem önálló tevékenység a B., D. vagy E. oszlopban szereplő követelmény nélkül végezhető Korábbi jogszabályban előírt szakma, szakképesítés, egyéb képesítés Szakma (részszakma), szakképesítés, egyéb képesítés helyett
a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés elfogadhatósága
83. Szerelt válaszfalak, előtétfalak, aknafalak, függesztett és függesztés nélküli álmennyezetek, fa- és fémvázas tetőtér-beépítés és szerelt aljzatok, bontható és nem bontható álpadlók, valamint a fa és fém tartószerkezetek és gépészeti vezetékek (kábel- és légcsatornák) tűzvédelmi burkolatai kivitelezési technológiáinak alkalmazása, a felhasználandó anyagok kiválasztása Szárazépítő
(Gipszkartonszerelő)
végezhető nem elfogadható

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. május 28.

Tervezett időbeosztás:

péntek 15:00-tól és szombat 8:00-tól

Tervezett időtartam:

6 hónap

Képzés helyszíne:

3527 Miskolc, Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Elindult, becsatlakozás lehetséges

Képzés díja:

240 000 Ft

Vizsgadíj:

60 000 Ft

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből, Munkáltató támogatásból,

Jelentkezem erre a képzésre

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Képzési engedély száma:

E/2020/000113

Képzés típusa:

Szakképesítés

Szakterület:

Gépészet

Képzés azonosító száma:

07153012

Célcsoport:

Szakképesítéssel nem rendelkező, vagy meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánó személyek, akik megfelelnek a képzésbe való belépés feltételeinek.

Képzés célja:

A képzésben résztvevők készségszinten sajátítsák el a fogyó elektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztés technikáját, és a műszaki dokumentáció alapján önállóan tudjanak a hegesztési feladatot végezni. Képesek legyenek alkalmazni a munkájukat segítő legmodernebb technológiákat, megismerjék a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés jellemzőit és összefüggéseit, a hegesztéshez használt eszközök működését.

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

nem szükséges

Szükséges szakmai gyakorlat:

nem szükséges

Tananyagegységek:

1. Gépészeti alapismeretek

2. Hegesztési alapismeretek

3. A fogyó elektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztés

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

Képzés közbeni feladatok teljesítése, valamint az oktató(k) által  megfelelt szintű minősítése.

A képzés sikeres teljesítését követően a résztvevők képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

A képesítő vizsgát független akkreditált vizsgaközpont szervezi. Sikeres vizsga esetén államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány szerezhető.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Tanúsítvány annak adható, aki a képzést záró gyakorlati feladat értékelésén a maximális pontszám legalább 50%-át elérte.

A képesítő vizsga követelményeit a 07153012 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 10. pontja tartalmazza.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Szakképzettséget igazoló bizonyítvány

Betölthető munkakör / végezhető tevékenység:

Fémhegesztő munkák elvégzése meghatározott eljárással.

Joszabály:

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A. B. C. D. E.
1. Tevékenység Választható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés önálló tevékenység esetén Nem önálló tevékenység a B., D. vagy E. oszlopban szereplő követelmény nélkül végezhető Korábbi jogszabályban előírt szakma, szakképesítés, egyéb képesítés Szakma (részszakma), szakképesítés, egyéb képesítés helyett
a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés elfogadhatósága
28. Fémhegesztő munkák végzése meghatározott eljárással Hegesztő
(a tervező által előírt vagy az alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi szabványban meghatározott hegesztői tanúsítvány, bizonyítvány vagy képesítés hiányában)
nem végezhető
Bevontelektródás kézi ívhegesztő
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Gázhegesztő
Hegesztő
elfogadható

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. május 14.

Tervezett időbeosztás:

péntek délután 15:00 és szombat 8:00-tól

Tervezett időtartam:

5 hónap

Képzés helyszíne:

3527 Miskolc, Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Elindult, becsatlakozás lehetséges

Képzés díja:

200 000 Ft

Vizsgadíj:

60 000

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből, Munkáltató támogatásból,

Jelentkezem erre a képzésre

Falazó kőműves

Képzési engedély száma:

E/2020/000113

Képzés típusa:

Részszakma

Szakterület:

Építőipar

Képzés azonosító száma:

4 0732 06 08

Célcsoport:

Szakképzettséggel nem rendelkező, vagy meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánó személyek, akik megfelelnek a képzésbe való belépés feltételeinek.

Képzés célja:

A képzésben résztvevők megismerjék a falazó kőműves munkák végzéséhez szükséges építő- és segédanyagokat, azok szakszerű használatát, valamint a kőműves szakma különböző tevékenységeit, alapvető technológiáit. Tudjanak bontási terv alapján falszerkezeteket bontani, falszerkezetekben utólagos nyílásáthidalásokat kialakítani, meghatározni a falszerkezetek megépítéséhez szükséges anyagok mennyiségét.

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

nem szükséges

Szükséges szakmai gyakorlat:

nem szükséges

Tananyagegységek:

1. Alapozás

2. Falszerkezetek és falazóhabarcsok anyagai

3. Teherhordó falszerkezetek

4. Nem teherhordó falszerkezetek

5. Kémények, szellőzők

6. Boltövek

7. Nyílásáthidalók

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

Képzés közbeni feladatok teljesítése, valamint az oktató(k) által legalább megfelelt szintű minősítése.

A képzés sikeres teljesítését követően a résztvevők képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

A képesítő vizsgát független akkreditált vizsgaközpont szervezi. Sikeres vizsga esetén államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány szerezhető.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Tanúsítvány annak adható, aki a képzést záró gyakorlati feladat értékelésén a maximális pontszám legalább 50%-át elérte.

A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közzétett mindenkor hatályos Falazó kőműves részszakma Képzési és Kimeneti Követelmény 10.7. pontja tartalmazza

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Szakképzettséget igazoló bizonyítvány

Betölthető munkakör / végezhető tevékenység:

Kőműves szakmához kapcsolódó részszakmák területei, pl. Épületfalazó kőműves, karbantartató kőműves, kéményépítő kőműves stb.

Jogszabály:

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A. B. C. D. E.
1. Tevékenység Választható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés önálló tevékenység esetén Nem önálló tevékenység a B., D. vagy E. oszlopban szereplő követelmény nélkül végezhető Korábbi jogszabályban előírt szakma, szakképesítés, egyéb képesítés Szakma (részszakma), szakképesítés, egyéb képesítés helyett
a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés elfogadhatósága
5 A kőműves szerkezetek megvalósítása a rendelkezésre bocsátott tervek alapján. A kőműves munkák végzéséhez szükséges építő- és segédanyagok szakszerű használata Kőműves
(Falazó kőműves, Gépi vakoló)
végezhető kőműves elfogadható

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. szeptember 10.

Tervezett időbeosztás:

pénteken délután 15:00-tól és szombaton 8:00-tól

Tervezett időtartam:

6 hónap

Képzés helyszíne:

3527 MIskolc, Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Jelentkezés

Képzés díja:

240 000 Ft

Vizsgadíj:

60 000

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből, Munkáltató támogatásból,

Jelentkezem erre a képzésre

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

Képzési engedély száma:

E/2020/000113

Képzés típusa:

Szakképesítés

Szakterület:

Gépészet

Képzés azonosító száma:

07153013

Célcsoport:

Pályakezdők, munkanélküliek, szakképesítéssel nem rendelkezők, alacsony iskolai végzettségűek, közfoglalkoztatottak, meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánók, valamint minden olyan természetes személy, aki megfelel a programba való bekapcsolódás feltételeinek és a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni.

Képzés célja:

A képzésben részt vevők készségszinten sajátítsák el a volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztés (TIG) technikáját, és a műszaki dokumentáció alapján önállóan el tudják végezni a hegesztési feladatot. Képesek legyenek alkalmazni a munkájukat segítő legmodernebb technológiákat. Megismerjék a volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztés jellemzőit és összefüggéseit, és megértsék a hegesztéshez használt eszközök működését.

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

nem szükséges

Szükséges szakmai gyakorlat:

nem szükséges

Tananyagegységek:

Témakör megnevezése Témakör óraszáma Elméleti órák száma Gyakorlati órák száma
1 Gépészeti alapismeretek 54 36 18
2. Hegesztési alapismeretek 54 36 18
3. Volfrámelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztés 252 36 216
Összesen: 360 108 252

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

A képesítővizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztői feladatok
A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:
1. Szakmai teszt: legalább 20 db feleletválasztásos tesztkérdés
a) a volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés alapanyagai, segédanyagai és hozaganyagai, azok jelölési rendszere (4 kérdés),
b) a volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés előkészítése, a hegesztés rajzi jelölése (4 kérdés),
c) a volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés berendezései (4 kérdés),
d) a volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés technológiája (4 kérdés) és
e) a hegesztés biztonsága, HBSZ (4 kérdés)
témakörben, legalább négy válaszlehetőséggel.
10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítővizsgán belül: 20%
10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
90 – 100 % jeles (5)
80 – 89 % jó (4)
70 – 79 % közepes (3)
60 – 69 % elégséges (2)
0 – 59 % elégtelen (1)
A feladatlapon javítás nem fogadható el.
10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.
10.3 Projektfeladat
10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Hegesztett kötések készítése volfrámelekt-ródás védőgázas ívhegesztési eljárásokkal
10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
 alapanyag: kis széntartalmú, ötvözetlen szénacél
 hozaganyag: kis széntartalmú, ötvözetlen szénacél
 a meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál 250, sarokvarratnál 150 mm
a. Sarokvarrat hegesztése PB-pozícióban
 s = 1–3 mm
b. Tompavarrat, lemez PC-pozícióban
 s = 1–4 mm
7/8
c. Tompavarrat, cső H-L045 pozícióban
 s = 1–5 mm, D>50 mm
10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítővizsgán belül: 80%
10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Tompavarratnál:
– ráolvadt fröcskölés, varraton kívüli gyújtásnyom nem megengedett,
– repedés nem megengedett,
– a pikkelyezettség egyenletes legyen,
– domborulathiány nem megengedett,
– varratdudor magassága h  1 mm + 0,15 × b (a korona szélességi mérete mm-ben)
– a végkráter egyenletesen feltöltött legyen,
– szélkiolvadás éles bemetszés nélkül megengedett, mélysége h  0,2 × s (vizsgadarab falvastagsága), de max. 1,0 mm
– éleltolódás h  0,1 × s
– átolvadt gyök, gyökátfolyás h  1 mm + 0,6 × b (a korona szélességi mérete mm-ben)
– helyi túlzott gyökátfolyás gyökvarrat-szélességnyi hosszon 100 mm-ként egy helyen megengedett,
– homorú varratgyök max. 0,5 mm mélységig megengedett, lágy átmenettel
– átolvadási hiány a meghegesztett varrathosszon nem megengedett
Sarokvarratnál:
– sarokkvarrat „a” mérete
– ha s 1-3 mm  0,5 s  a  s
– túlzott varratdudor h  1 mm + 0,15 × b, de max. 4 mm
– előírttól eltérő vastagságú sarokvarrat h  1 mm + 0,15 × a, de max. 4 mm
– szimmetriától való eltérés h  1,5 mm + 0,15 × a
– illesztési hiba h  0,5 mm + 0,1 × a, max. 2 mm
– szélkiolvadás mélysége: h  1,0 mm
Az értékelést az MSZ EN ISO 5817:2014 D szinteknek megfelelően kell elvégezni va-lamennyi alkatrész esetén.
90 – 100 % jeles (5)
80 – 89 % jó (4)
70 – 79 % közepes (3)
60 – 69 % elégséges (2)
0 – 59 % elégtelen (1)
8/8
10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Szakképzettséget igazoló bizonyítvány

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. augusztus 27.

Tervezett időbeosztás:

péntek délután 15:00-tól és szombat délelőtt 8:00-tól

Tervezett időtartam:

5 hónap

Képzés helyszíne:

3527 Miskolc Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Biztosan indul

Képzés díja:

200 000 Ft

Vizsgadíj:

60 000 Ft

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből, Munkáltató támogatásból,

Jelentkezem erre a képzésre

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

Képzési engedély száma:

E-000093/2014/A075

Képzés típusa:

OKJ-s képzés

Szakterület:

Gépészet

Képzés azonosító száma:

OKJ 34 582 05

Célcsoport:

Pályakezdők, munkanélküliek, szakképesítéssel nem rendelkezők, alacsony iskolai végzettségűek, közfoglalkoztatottak, meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánók, valamint minden olyan természetes személy, aki megfelel a programba való bekapcsolódás feltételeinek és a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni.

Képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a hűtő- és légtechnikai csőhálózatok, vezetékek szerelését, javítását és karbantartását.

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

nem szükséges

Szükséges szakmai gyakorlat:

nem szükséges

Tananyagegységek:

10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés
10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret
10212-12 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok
10213-12 Légtechnikai rendszerszerelő feladatok
10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott előírásoknak megfelelő gyakorlati és szóbeli komplex szakmai vizsga.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítést igazoló OKJ bizonyítvány.

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. április 09.

Tervezett időbeosztás:

péntek délután és szombat délelőtt

Tervezett időtartam:

6 hónap

Képzés helyszíne:

3527 Miskolc Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Létszám betelt, tartalék jelentkezés

Képzés díja:

300 000 Ft

Vizsgadíj:

60 000 Ft

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből,

Jelentkezem erre a képzésre

Villanyszerelő

Képzési engedély száma:

E-000093/2014/A076

Képzés típusa:

OKJ-s képzés

Szakterület:

Elektronika és elektrotechnika

Képzés azonosító száma:

OKJ 34 522 04

Célcsoport:

Pályakezdők, munkanélküliek, szakképesítéssel nem rendelkezők, alacsony iskolai végzettségűek, közfoglalkoztatottak, meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánók, valamint minden olyan természetes személy, aki megfelel a programba való bekapcsolódás feltételeinek és a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni.

Képzés célja:

A Villanyszerelő képzési program célja, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák a képzés során megszerezhető kompetenciákat, azokat a munkájuk során alkalmazni tudják a piaci igények kielégítésével. További cél, hogy a képzésben résztvevők az elsajátított ismereteket a szakképesítés-ráépülések  esetében is hasznosítani tudják.

Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Szükséges egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Szükséges szakmai előképzettség:

nem szükséges

Szükséges szakmai gyakorlat:

nem szükséges

Tananyagegységek:

10007-12 Informatikai és műszaki alapok
10023-12 Épületvillamossági szerelés
10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Képzést lezáró értékelés/vizsga:

modulzáró vizsgák, komplex szakmai vizsga

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Villanyszerelő szakképesítést igazoló bizonyítvány

Induló képzés:

Indítás tervezett időpontja:

2022. március 19.

Tervezett időbeosztás:

péntek délután és szombat délelőtt

Tervezett időtartam:

7 hónap

Képzés helyszíne:

3527 Miskolc Szekerész utca 5.

Indítás állapota:

Létszám betelt, tartalék jelentkezés

Képzés díja:

300 000 Ft

Vizsgadíj:

60 000 Ft

Finanszírozási lehetőségek:

Költségtérítéses, Munkáltató saját erőből,

Jelentkezem erre a képzésre

20% off

sale