Alapítva: 1993-ban

Email: szev@szev.hu, Tel.: +36 46 412-275

Betanított csőszerelő

Képzés megnevezése:
Betanított csőszerelő
Képzés SzPK száma:
SzPk-00197-17-05 1 07 1
Képzési kör:
"B" körös (egyéb szakmai képzés)
Képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a csőszerelő szakember munkájának segítéséhez szükséges ismereteket. Tudjon csövek vágásával, darabolásával, csőmenet készítésével, szerelvények beépítésével kapcsolatos munka tevékenységeket elvégezni.

Kinek ajánljuk a képzést:

A szakmai képzés célcsoportját szakmai képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek alkotják, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek és a szakmai végzettséggel betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni.

Szükséges iskolai végzettség:

iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb

Szükséges szakmai végzettség, előképzettség:

szakmai előképzettséghez nem kötött

Képzésben való résztvétel egyéb feltétele:

Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján.

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:
  • Ismeri a betanított csőszerelői segédmunka alapfogalmait (munka felmérése, előkészítése, anyagkigyűjtés, munkafolyamat tervezés)
  • Ismeri a csőszerelés ipari szakágakat (vízszerelés, fűtésszerelés, légtechnikai szerelés, gázszerelés)
  • Ismeri a csövek előkészítésének folyamatait (csővágás, sorjázás, illesztés, csövek kapcsolása, csatlakoztatása, toldása, alapozás)
  • Ismeri a csövek jellemző méretét (belső átmérő/külső átmérő/külső átmérő falvastagsággal)
  • Felismeri a munkavégzése során használt csövek méreteit (22 mm-es vörösrézcső; 1/2"-os - félcolos - horganyzott acélcső)
  • Csőmenetet készít
Modulok, témakörök:
SzPk-00197-17-05 1 07 1 /M-01 Betanított csőszerelési alapismeretek
SzPk-00197-17-05 1 07 1 /M-02 Betanított csőszerelői anyagismeret
SzPk-00197-17-05 1 07 1 /M-03 A betanított csőszerelői munka eszközhasználata, munka- és balesetvédelem
Képzést lezáró értékelés/vizsga:

szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány:

Betanított csőszerelő megnevezésű szakmai végzettséget igazoló Tanúsítvány.

Szakmai és vizsgakövetelmények: