Alapítva 1993-ban

30 év alattiaknak

TÁJÉKOZTATÓ
az Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében megvalósuló
GINOP Plusz-4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz munkaerőpiaci programról

Az Ifjúsági Garancia Rendszer a 30 év alatti fiatalokat segítő, az ifjúsági munkanélküliség csökkentését, a fiatalok élethelyzetének javítását célzó rendszer, melynek keretében a GINOP Plusz-4.1.1-23 munkaerőpiaci program különböző támogatásokat és szolgáltatásokat kínál az elhelyezkedéshez vagy tanuláshoz.

A fiatalok számára a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai szolgálnak az Ifjúsági Garancia Rendszerébe való belépési pontként.
A program célcsoportja a 30. év alatti (betöltött 15. év és még nem betöltött 30. év) nem tanuló, nem dolgozó fiatalok.
A program célja, hogy a fiatal az Ifjúsági Garancia Rendszerbe lépését követő 4 hónapon belül valamilyen konkrét lehetőséget kapjon foglalkoztatásra vagy tanulásra.

A járási hivatal és a fiatal közös elképzelése alapján kerül sor az ifjúsági garancia megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban rögzítik az elérendő cél érdekében eltervezetteket és a vállalt kötelezettségeket. A fiatal képzésre, vagy foglalkoztatásra irányuló terveinek megvalósulását a program különböző támogatásokkal és szolgáltatásokkal segítik elő.
A munkaerőpiaci programban résztvevő fiatal egyéni és csoportos tanácsadásokon vehet részt, valamint a következő támogatásokban részesülhet: bértámogatás, munkába járás támogatása, lakhatási támogatás, képzéshez nyújtott támogatás (a https://nfsz.munka.hu/cikk/4111/Informacio_a_kepzesi_tamogatasrol oldalon közzétett, támogatható képzési szakirányokban), vállalkozóvá váláshoz nyújtott támogatás. Cél, hogy a kapott szolgáltatások és támogatások segítségével javuljon a fiatal munkaerőpiaci helyzete és megvalósuljon a tartós elhelyezkedése a munkaerőpiacon.

Reméljük, Ön is azok táborába tartozhat majd, akiknek az Ifjúsági Garancia Rendszerében megvalósulhat a munka vagy tanulás világába történő be-, illetve visszailleszkedése.

A projektről bővebb tájékoztatás a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat https://nfsz.munka.hu/ oldalán, valamint a https://www.munka.hu/ oldal Ifjúsági Garancia Plusz oldalán érhető el. Kérjük, további részletekért látogasson el az említett oldalakra, vagy az Ifjúsági Garancia hivatalos központi honlapjára (https://ifjusagigarancia.munka.hu), illetve az ’Ifjúsági Garancia’ név alatt elérhető Facebook oldalra. További kérdéseivel forduljon bizalommal az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal, illetve a járási hivatal munkatársaihoz, ifjúsági tanácsadóihoz. Címkereső a nfsz.munka.hu oldalon található.

Amennyiben a célcsoportba tartozó fiatal a programba vonásával vagy a programrészvételével összefüggésben diszkriminációt tapasztal, panaszával – a járási hivatalon, valamint a kormányhivatal által kijelölt Alapjogi Charta felelősön túl – az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósághoz is fordulhat az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében nyújtható szolgáltatások és támogatások az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében, a GINOP Plusz-4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz projekt által finanszírozottan valósulnak meg.