A továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A továbbképzés minőségbiztosításával

kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése

1.    A továbbképzési program általános jellemzői

1.1.

A továbbképzési program megnevezése

 

 Interaktív tábla alkalmazása az oktatásban

 

1.2.

A továbbképzési program alapítási

 

 

engedélyének száma

(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma)

100 004/324/2011

 

1.3.

A továbbképzési program

 

 

indítási engedélyének száma

(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma)

100 004/324/2011

 

VAGY

 

 

adatszolgáltatási nyilvántartási száma

(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási szám)

D/1821/2013

 

2.    a továbbképzés szervezője

2.1.

A továbbképzést szervező megnevezése

 

SZÉV Oktatási és Szolgáltató kft.

 

2.2.

A szervező székhelye

 

Irányítószám:

3

5

2

7

Helység:

MISKOLC………………………………

 

Utca, házszám:

Bajcsy-Zsilinszky u. 17. II. em.

 

Telefon:

06/46/412-275

Fax:

06/46/799-313

 

E-mail cím:

szev@szev.hu

                   

 

 

3.            Az indított/szervezett továbbképzések tapasztalatainak összegzése

3.1.       Általános jellemzők

3.1.1.

A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? [1]

2015.06.29. – 2015.07.03.

3.1.2.

A vizsgált időszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására/szervezésére?

egyszer

3.1.3.

A vizsgált időszakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen?

14 fő

3.2.       A továbbképzési program tartalmát érintő információk [2]

3.2.1.

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az

elvárásoknak?

1

2

3

4

5

A kitűzött célok megfeleltek az elvárásoknak: (A kérdőíves megkérdezés alapján erre a kérdésre 13 fő 5-öst; 1 fő 3-as értékelést adott.)

átlag eredmény: 4,85 (két tizedes jegyig számolva)

3.2.2.

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

 

1

2

3

4

5

A képzésben résztvevők részben 5-ös, részben 4-es minősítést adtak a megismert információk újszerűségére vonatkozóan.

átlag eredmény: 4,64 (két tizedes jegyig számolva)

3.2.3.

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

 

1

2

3

4

5

A továbbképzés gyakorlati hasznosságát csaknem minden résztvevő maximálisnak ítélte meg.

átlag eredmény: 4.85 (két tizedes jegyig számolva)

3.2.4.

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

 

1

2

3

4

5

A képzésben résztvevők az alkalmazott oktatási módszereket teljes egészében megfelelőnek tartották.

átlag eredmény: 4,92(két tizedes jegyig számolva)

 

3.2.5.

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

 

1

2

3

4

5

A továbbképzés előírt követelményeit a résztvevők teljesíthetőnek minősítették.

átlag eredmény: 4,78 (két tizedes jegyig számolva)

3.2.6.

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

 

1

2

3

4

5

Az ismeret ellenőrzés gyakorlatban, mikrotanítás formájában történt. Az értékelés szempontjai a táblaszoftver kínálta lehetőségek kihasználása, kreativitás s kidolgozottságban, logikus felépítettség, tartalmi és esztétikai színvonal, valamint a fegyelemfelkeltés voltak. A résztvevők Az ismeretellenőrzés módját megfelelőnek tartották. Minden résztvevő teljesítette az előírt követelményeket.

átlag eredmény: 4,92 (két tizedes jegyig számolva)

3.2.7.

Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k)

munkáját, szaktudását?

1

2

3

4

5

Az oktató munkáját, szaktudását minden résztvevő jelesre minősítette.

átlag eredmény: 5,00 (két tizedes jegyig számolva)

3.3.  A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai[3]

3.3.1.

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,

segédletek, kötelező irodalom?

1

2

3

4

5

A továbbképzés kihelyezett formában, a résztvevő pedagógusok munkahelyén (intézményében) zajlott, ahol a tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A kötelező irodalmat a képző intézmény biztosította, melynek átvételét a résztvevők aláírásukkal igazolták és véglegesen a tulajdonukba került.

átlag eredmény: 4,78 (két tizedes jegyig számolva)

3.3.2.

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

 

1

2

3

4

5

A továbbképzés szervezettségét a résztvevők egyöntetűen jelesre minősítették.

átlag eredmény: 5,00 (két tizedes jegyig számolva)

 

Miskolc, 2015. július 14.

 

 

                                                                                                             (aláírás)        

                                                                                                                P. H                                .